ספרייה
אוסף של כל הכתבים המקוריים החשובים ביותר ללימוד הקבלה, שנכתבו על ידי גדולי המקובלים.

הרב ד"ר מיכאל לייטמן (מיכאל לייטמן)
משה רבנו (משה)
רבי שמעון בר יוחאי (רשב"י)
רבי יצחק לוריא אשכנזי (האר"י)